Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Στατιστικά στοιχεία για τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Το ΥΠΕΚΑ παρουσίασε ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα και για τους προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Αναλυτικά η παρουσίααση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ΕνέργειαςLinkWithin

Related Posts with Thumbnails