Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή ΕΕΤΕΜ στον Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο

                

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης 

Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 - 2105227276
Fax: 2105243701, http://www.eetem.gr - E-mail: eetem@eetem.gr


Αθήνα, 04-01-2012
Αρ. Πρωτ.: 28

Προς: Πρωθυπουργό
κ. Λουκά Παπαδήμο

Κοιν.: 1. Κόμματα Βουλής
2. Αρμόδιες Επιτροπές Ευρωπαϊκής Ένωσης


Θέμα: «Άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού»

Κύριε Πρωθυπουργέ,
εν όψει της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο και στο οποίο περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του νόμου για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων (ν.3919/2011), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
σε ότι αφορά στην πραγματική απελευθέρωση του επαγγέλματος του Μηχανικού στην Ελλάδα απαιτούνται τροποποιήσεις στο άρθρο 7 του ν.3919/2011 καθώς και στους ν.4014/2011 και 4030/2011 όπως προτείνονται ακολούθως.
Σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών
Στο ν.3919/2011, στο άρθρο 7, το οποίο μέχρι σήμερα δεν εφαρμόζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους με την ανοχή των Υπουργείων ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ και Π.Ε.Κ.Α, προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις προκειμένου να αρθούν οι περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού:
·         κατάργηση της γνωστοποίησης των συμβάσεων που έχουν καταρτισθεί μεταξύ πελάτη και μηχανικού για έλεγχο ασυνήθιστα χαμηλής αμοιβής από το Τ.Ε.Ε και της υποχρέωσης κατάθεσης όλων των συμβάσεων στις Δ.Ο.Υ.
Η διατήρηση του σημερινού μηχανισμού θα οδηγήσει τους μηχανικούς σε εναρμονισμένες πρακτικές, δεδομένου ότι στην πράξη οι “ελάχιστες” αμοιβές απλώς μετονομάστηκαν σε “νόμιμες”.
·         κατάργηση της παρακράτησης εισφορών με βάση τις “νόμιμες”, κατά το Τ.Ε.Ε, αμοιβές κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το τελικό κόστος για τον πελάτη. Οι εισφορές θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση την συμφωνηθείσα-πραγματική αμοιβή μεταξύ πελάτη και μηχανικού,
·         ρύθμιση για μη παρακράτηση εισφορών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε για τους μηχανικούς των Τ.Ε.Ι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε αυτό,
·         κατάργηση της κράτησης 2% υπέρ Τ.Ε.Ε και 0,5% υπέρ Ε.Μ.Π, ειδικά για τους μηχανικούς των Τ.Ε.Ι, δεδομένου ότι είναι παράνομες με βάση το κοινοτικό δίκαιο και επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή λόγω μετακύλησης του κόστους σ’ αυτόν,
·         κατάργηση του ηλεκτρονικού συστήματος υπολογισμού αμοιβών του Τ.Ε.Ε, για μη μέλη του,
·         απλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 για την ελεύθερη διαπραγμάτευση της αμοιβής ώστε να γίνεται σαφής η καθολική εφαρμογή της γραπτής συμφωνίας μεταξύ πελάτη και μηχανικού με αποσαφήνιση της εγκυρότητας της μέσω της κατάθεσης της στη Δ.Ο.Υ. 
Σχετικά με το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού
§         Κατάργηση της γενικής νομοθεσίας περί τεχνικών επαγγελμάτων (ν.4663/1930 και ν.6422/1934) και προσαρμογή της στα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών αποφοίτησης στα πλαίσια της ειδικότητας και θέσπιση αξιόπιστου και αντικειμενικού συστήματος πιστοποίησης αδειοδότησης των μηχανικών ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι),
§         απαλοιφή όλων των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται άμεσα ή έμμεσα στο Τ.Ε.Ε μέσω της κείμενης νομοθεσίας καθώς και μέσω των συμμετοχών του σε εκατοντάδες Επιτροπές και Συμβούλια του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ως αντίθετες με το κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού, αφού αποτελεί τον επαγγελματικό-συνδικαλιστικό φορέα των μηχανικών του πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης και μπορεί να λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των μελών του.
Δεδομένου ότι το Τ.Ε.Ε:
1.      έχει καταδικαστεί (Δεκέμβριος του 2010) από την Επιτροπή Ανταγωνισμού επειδή παράνομα και χωρίς να έχει σχετική αρμοδιότητα, υποκατέστησε την Πολιτεία και τριπλασίασε σχεδόν τις ελάχιστες αμοιβές μηχανικού σε βάρος των ελλήνων πολιτών,
2.      με πράξεις και ενέργειες του λειτουργεί ως συνδικαλιστικός φορέας υπεράσπισης των συμφερόντων των μελών του,
3.      εκμεταλλεύτηκε τις προνομιακές θέσεις που κατέχουν τα μέλη του στη Δημόσια Διοίκηση για να επιβάλει ελάχιστες αμοιβές στην περίπτωση τακτοποίησης των αυθαιρέτων (ν.4014/2011),
προτείνονται:
1.      κατάργηση της ανάθεσης της ανάπτυξης και διαχείρισης του ηλεκτρονικού συστήματος δήλωσης αυθαιρέτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α στο Τ.Ε.Ε και ανάληψη της διαχείρισης του ηλεκτρονικού συστήματος από το Υ.Π.Ε.Κ.Α (άρθρο 24 παραγ.23 του ν.4014/2011).
2.      η κατάργηση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής στο Τ.Ε.Ε των βεβαιώσεων μηχανικού αλλά και των τοπογραφικών διαγραμμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 49 παραγ.16 του ν.4030/2011 δεδομένου ότι έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις συναλλαγές και αυξάνουν τη γραφειοκρατία χωρίς λόγο.
Ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.


Δ. Δημόπουλος

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails